U bent hier

Home » Uitvaart

Veel gestelde vragen

Een eigen graf mag u delen met meerdere familieleden of andere dierbaren. U huurt of koopt het graf voor een periode van minimaal twintig jaar. Op verzoek van de nabestaanden kan deze termijn - in de meeste gevallen - tegen betaling worden verlengd. Een graf met eeuwigdurend recht is in Nederland nauwelijks nog mogelijk. Op een eigen graf kunt u een grafmonument naar keuze plaatsen. Voorwaarde is wel dat de uitvoering daarvan strookt met de regels van de begraafplaats. De kosten van een eigen graf lopen uiteen van enkele honderden tot vele duizenden euro's. In de afgelopen jaren stegen deze kosten met meer dan acht procent per jaar. 

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere personen komen te liggen die geen band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt wie bij wie komt te liggen. Verlenging is in de meeste gevallen niet mogelijk, want een algemeen graf wordt na tien jaar geruimd. Omdat er meer mensen in hetzelfde graf liggen, zijn de mogelijkheden om een eigen grafsteen te plaatsen vaak zeer beperkt; er gelden strenge regels voor.

De mogelijkheden om eigen grafstenen te plaatsen op een algemeen graf zijn beperkt. Bij een eigen graf zijn er meer mogelijkheden, die echter per begraafplaats verschillen. Elke gemeente heeft een verordening waarin eisen staan over onder andere het materiaal en de maximale afmetingen van een monument. Deze verordening kunt u gratis bij de gemeente opvragen. Bij een plaatselijke steenhouwerij kunt u voorbeelden zien van verschillende vormen, materialen en teksten. Een grafmonument kost al snel enkele duizenden euro's. 

Een graf wordt gehuurd voor een bepaalde tijd. Na deze termijn maakt de beheerder van de begraafplaats de ruimte vrij, zodat het graf opnieuw kan worden gebruikt. Het ruimen van een algemeen graf wordt van tevoren bekendgemaakt in de omgeving van het graf. Bij een eigen graf krijgen de rechthebbenden bericht. Zij hebben dan de keuze om de termijn, tegen betaling, te laten verlengen of om het graf te laten ruimen. Bij ruiming worden de stoffelijke resten herbegraven op een anonieme plek op de begraafplaats.

U kunt de as bewaren of verstrooien. Als u kiest voor bewaren, dan kunnen de as resten in een sierurn in het columbarium van het crematorium worden bijgezet. Een andere mogelijkheid is om de urn in een klein graf te plaatsen op een begraafplaats. U mag de urn echter ook mee naar huis nemen en daar bewaren. Als u kiest voor het verstrooien van de as, dan kunt u dit (laten) doen op een speciaal daarvoor bestemd veld bij het crematorium. Er zijn ook speciale boottochten en vluchten voor het verstrooien van de as. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de as te bewaren in speciaal daarvoor ontworpen sieraden.

U mag zelf kiezen wat er met de sieraden gebeurt. Wellicht wilt u ze bewaren, als herinnering aan de overledene. Als de overledene de sieraden om houdt, gaan ze mee de crematieoven in. De edelmetaalresten die overblijven na de crematie worden verzameld en verkocht. De opbrengst, jaarlijks een groot bedrag, gaat naar een aantal goede doelen. Alle crematoria in Nederland doen hieraan mee.

Dat hoeft u niet meteen te beslissen. Volgens de wet moet de as minimaal een maand in het crematorium blijven.Het crematorium bewaart de as in een askoker in de algemene nis. Deze ruimte is niet voor het publiek toegankelijk. Door deze wettelijke regel hebt u voldoende tijd om een goede keuze te maken. Na een maand kunt u over de as beschikken en er een bestemming aan geven.

Als u tijdens een buitenlandse reis wordt geconfronteerd met een overlijden, kunt u een beroep doen op de alarmcentrale van uw reisverzekeraar. Deze centrale regelt de repatriëring naar Nederland: de overledene wordt vervoerd naar zijn of haar woonplaats, waarna de uitvaart kan worden geregeld. Mocht u geen reisverzekering hebben afgesloten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Monuta. In overleg met u verzorgen wij dan de repatriëring en alle bijkomende formaliteiten.

Tegenwoordig is dat geen probleem. Steeds meer mensen die niet in Nederland geboren zijn, willen worden begraven in hun land van herkomst. Een uitvaart in het buitenland brengt wel extra kosten met zich mee, zoals reiskosten. Met de multiculturele uitvaartverzekeringen van Monuta kunt u zich tegen zulke extra kosten verzekeren.

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. De kosten van een uitvaart zijn immers sterk afhankelijk van de uitvoering. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke kist wilt u? Biedt u de aanwezigen na afloop van de plechtigheid iets aan? Allemaal vragen die moeten worden beantwoord om de kosten te kunnen bepalen. Bovendien verschillen de graf- of crematiekosten per gemeente. Als u wilt weten wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn, maak dan eens vrijblijvend een afspraak met uw verzekeringsadviseur. Of ga op internet naar www.monuta.nl. Daar kunt u de uitvaartkostenmeter invullen en zelf Berekenen  wat een uitvaart kost die is uitgevoerd volgens uw persoonlijke wensen.

De kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap. Ze komen dus voor rekening van de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, is vastgesteld in een testament of door de wet. Een notaris kan onderzoek doen naar de wettige erfgenamen als hij opdracht krijgt om een verklaring van erfrecht op te stellen. Om te weten te komen of de overledene een testament heeft opgemaakt, kunt u een aanvraag doen bij het Centraal Testamenten Register. In dit register staan alle namen van mensen die een testament hebben opgemaakt.

 

Zowel bij een begrafenis als crematie hangen de uitvaartkosten sterk af van uw wensen. Over het algemeen is cremeren niet duurder dan begraven. De kosten van een crematie bestaan uit het basistarief en de gewenste aanvullende dienstverlening. Een begrafenis kan duurder uitvallen,  omdat u te maken hebt met grafkosten. Deze grafkosten verschillen per gemeente en kunnen soms oplopen tot enkele  duizenden euro's. Daarnaast hebt u bij een begrafenis te maken met de kosten van een grafmonument.

Monuta heeft als uitvaartspecialist twee bijzondere boekjes uitgegeven: 

Als geboorte afscheid nemen wordt.
 
Dit boekje gaat over het overlijden van een baby. Van de eerste periode kort na het overlijden tot en met de uitvaart. U leest er welke praktische zaken moeten worden geregeld en hoe je als ouders op een goede manier vorm kunt geven aan de uitvaart.
 
Soms moet je even huilen.
 
Dit boekje is bestemd voor kinderen en gaat over verdriet. Kinderen kunnen er hun herinneringen in bewaren aan degene die er niet meer is.

Muziek is tijdens en rond een uitvaart zeer belangrijk. Muziek geeft bijvoorbeeld een persoonlijke tint aan de uitvaart en kan uiteenlopende indrukken achterlaten. Onze uitvaartverzorgers worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar muziek die goed aansluit bij de gevoelens van nabestaanden. Als grootste uitvaartverzorger van Nederland heeft Monuta daarom de speciale cd In de stilte van de wind uitgebracht. Deze cd bevat negen nieuwe Nederlandstalige nummers. Nabestaanden krijgen de cd van de Monuta-uitvaartverzorger die de uitvaart regelt. U kunt In de stilte van de wind ook  bestellen via onze website www.monuta.nl, waar u fragmenten van de nummers kunt beluisteren.

De wens om uw lichaam ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap dient u om te beginnen vast te leggen in een testament. Dat kunt u doen via de huisarts. Belangrijk is dat er vooraf een afspraak is gemaakt met een wetenschappelijk instituut dat uw lichaam eventueel wil hebben. Er vindt in dat geval dus geen begrafenis of crematie plaats. Er kan natuurlijk wel een afscheidsdienst worden gehouden. Het kan gebeuren dat er op het moment van overlijden geen behoefte is aan een lichaam. In dat geval wordt uw lichaam alsnog begraven of gecremeerd.

U mag de overledene zelf, of samen met de uitvaartverzorger, wassen en kleden. Met een aantal andere handelingen heet dit de laatste verzorging. U kunt er ook bij aanwezig zijn en alleen maar toekijken. Het zelf verzorgen van de overledene kan u steun bieden in het rouwverwerkingsproces. In bepaalde culturen is het heel gebruikelijk dat nabestaanden de overledene zelf de laatste verzorging geven.

In eerste instantie belt u dan de huisarts. Het maakt niet uit op welk tijdstip. U kunt hem of haar altijd bellen. De huisarts komt zo snel mogelijk om de dood vast te stellen en maakt dan een officiële verklaring van overlijden. Deze verklaring hebt u nodig om aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Vervolgens kunt u de naaste familie op de hoogte stellen. En als u dat hebt gedaan, belt u een uitvaartverzorger. Voor het melden van een overlijdensgeval is Monuta dag en nacht bereikbaar, via nummer 0800 - 023 05 50. In overleg met u regelen en verzorgen zij de uitvaart, geheel volgens uw wensen.

Een overlijden brengt ook veel "papierwerk" met zich mee, iets waarop veel mensen niet zijn voorbereid. U moet bijvoorbeeld allerlei zakelijke beslissingen nemen, dwars door alle gevoelens heen. Want na een overlijden kan er veel veranderen in bijvoorbeeld uw bankzaken, verzekeringen en uitkeringen. De handleiding Gids na een overlijden van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding helpt u bij het nemen van zulke zakelijke beslissingen na een overlijden. Nabestaanden ontvangen deze gids van de uitvaartverzorger.

Rouw- en volgauto's zijn in meerdere kleuren beschikbaar. Bijvoorbeeld in het wit, grijs en donkerrood. Tegenwoordig is er ook een uitvaartbus. In deze bus is ruimte voor de kist en de nabestaanden. U hebt dan geen volgauto's nodig. Alternatieven voor een rouwauto zijn bijvoorbeeld een boot, motor met zijspan en fiets met aanhanger.

Het komt steeds vaker voor dat er wordt ingebroken tijdens een uitvaartplechtigheid. Een heel vervelende situatie. Zeker als er spullen van de overledene worden meegenomen. U kunt natuurlijk iemand vragen om op uw huis te letten. Maar het is ook mogelijk om uw huis te laten bewaken door een professioneel beveiligingsbedrijf. Monuta heeft hiervoor een speciale regeling getroffen met een gerenommeerd landelijk beveiligingsbedrijf. Informeer eens naar de mogelijkheden.

In de meeste gevallen kan de overledene thuis worden opgebaard. Een thuisopbaring geeft u de mogelijkheid om op uw eigen manier en in uw eigen tempo afscheid te nemen van de overledene. De uitvaartverzorger levert een koeling en eventueel andere materialen om de kamer sfeervol aan te kleden. Dagelijks komt er een uitvaartverzorger langs om te kijken of de overledene er nog netjes bij ligt. Condoleances kunnen zowel thuis als in het uitvaartcentrum in ontvangst worden genomen.

Ja; bijna alle gewenste uitvoeringen van een rouwkaart zijn mogelijk. Voor de rouwkaart kunt u een foto, tekening of (zelfgeschreven) tekst aanleveren. De keuze is aan u. U kunt natuurlijk ook kiezen uit de bestaande collectie rouwdrukwerk. De uitvaartverzorger zorgt ervoor dat de kaarten zo snel mogelijk worden gedrukt en gepost.

Vriesdrogen is een nieuw alternatief voor begraven of cremeren. De overledene wordt gevriesdroogd in vloeibare stikstof. Alles wat rest, is poeder. Dat kan worden begraven in een ondiep graf, in een kist van stijfsel op basis van zetmeel. Daardoor kan de aarde het poeder binnen een half jaar omzetten in compost voor planten. Zweden loopt voorop in deze ontwikkeling. De verwachting is dat vriesdrogen daar een serieus alternatief wordt voor begraven en cremeren. In Nederland is vriesdrogen voorlopig nog niet mogelijk.

Een uitvaartverzorger regelt en verzorgt de complete uitvaart en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen. De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Naast de traditionele eikenhouten kisten zijn er kisten van populieren- en ayoushout. Tegenwoordig worden er ook kisten gemaakt van houten plaatmateriaal, zowel met als zonder fineerlaag. Een alternatief voor een houten kist is een kist die is gevlochten van riet.

Begraven of cremeren in een kist is niet noodzakelijk. U kunt ook kiezen voor stoffen waden. In verband met het milieu zijn uitsluitend waden van natuurlijke grondstoffen toegestaan. Als u iemand wilt begraven of cremeren zonder kist, dan stellen begraafplaatsen en crematoria wel eisen. Zo moet de overledene op een draagplank liggen en worden ingewikkeld of afgedekt. Sommige draagplanken hebben een bijpassend deksel.

Het dragen van de kist kan een belangrijk onderdeel zijn bij de verwerking van het verlies. Niet alleen kinderen, maar ook naasten mogen de kist dragen. Het is vaak ook mogelijk om de kist op een rijdende baar te plaatsen en lopend te begeleiden. De fysieke inspanning is dan minder groot en u hoeft niet bang te zijn dat het te zwaar wordt. Er is altijd een uitvaartverzorger die de dragers begeleidt.

Begrafenissen en crematies kunnen tegenwoordig ook op zaterdag plaatsvinden. Op zondag zijn slechts bij een klein aantal begraafplaatsen begrafenissen mogelijk. Crematies zijn op zondag niet mogelijk. De uitvaart moet binnen vijf dagen na het overlijden plaatsvinden. Met een vergunning van de burgemeester is uitstel mogelijk.

Bij een natura-uitvaartverzekering verzekert u een aantal diensten en producten, zoals het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk en de auto's. Deze diensten en producten worden bij uw overlijden geleverd, hoe hoog de kosten ervan op dat moment ook zijn. Bij een uitvaartverzekering in geld (kapitaalverzekering) verzekert u een geldbedrag, dat na uw overlijden aan de begunstigden wordt uitgekeerd. Van dat geld kunnen zij dan de uitvaart betalen. Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen welke verzekeringsvorm het beste past bij uw situatie.

Het leed van een sterfgeval of een levensbedreigende ziekte in een gezin is vaak niet te overzien. Monuta wil voorkomen dat u in zo'n situatie financiële zorgen hebt. Daarom hebben wij verzekeringen die de financiële gevolgen kunnen verlichten. Uitgekiende verzekeringen die exact kunnen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie, zoals:

  • de Gezinszekerheidspolis;
  • de Spaarzekerpolis;
  • de Zekerheidspolis bij Ernstige Ziekte.

Uw verzekeringsadviseur kan u alles vertellen over de uitstekende gezinsverzekeringen van Monuta.

De afgelopen jaren is de belastingwetgeving regelmatig veranderd. Uitvaartvoorzieningen horen bij de weinige financiële producten die nog belastingvoordeel kunnen opleveren. Premies voor uitvaartverzekeringen die de vorm hebben van een koopsom, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Ook een storting in een depositofonds kan fiscaal gunstig zijn. Uw verzekeringsadviseur kan u hierover adviseren. Ondanks dat veel uitvaartverzekeringen een eindleeftijd hanteren, is het altijd mogelijk om een regeling te treffen voor de bekostiging van uw uitvaart. Is dat niet het geval, dan kunt u altijd kiezen voor storting van een bedrag ineens in een depositofonds. Over het geld in dit fonds krijgt u een aantrekkelijke rente. Na uw overlijden kan het geld worden gebruikt om uw uitvaart te betalen. In sommige gevallen zijn stortingen in een depositofonds fiscaal aftrekbaar.

Er zijn specifieke opleidingen voor uitvaartverzorger of de verzorging van overledenen. Één van de opleidingsinstellingen is de Stivu in Den Haag. Maar een vakopleiding of ervaring in de uitvaartzorg is niet altijd nodig. Persoonlijke eigenschappen als een flexibele en dienstverlenende instelling zijn wel van belang. U moet bovendien kunnen omgaan met de emoties die dit werk met zich meebrengt. Kijk voor vacatures bij Monuta of voor informatie over een open sollicatie op www.monuta.nl onder over Monuta / vacatures. Open sollicitaties worden alleen in behandeling genomen indien ze voldoen aan de hier beschreven voorwaarden.